7.Jasmina Tatyová – Trnava

Miss Slovensko 2018 Contestants

7.Jasmina Tatyová – Trnava