reita-faria

Reita Faria, Miss World 1966 from India

Reita Faria, Miss World 1966 from India