Namibia-Lizelle Esterhuizen

Miss Namibia-Lizelle Esterhuizen will represent Namibia at Miss World 2016

Namibia-Lizelle Esterhuizen