Namibia

Steffi Van Wyk will represent Namibia at Miss World 2015

Namibia -Steffi Van Wyk