Washington Imani Blackmon

Washington Imani Blackmon

Miss USA 2020 Contestants. Miss Washington, Imani Blackmon