12. Jyotshna Chettri

Miss Nepal 2018 Contestants

12. Jyotshna Chettri