Kosovo-Neziri Kosovare

Miss Intercontinental 2017 Contestants

Kosovo-Neziri Kosovare