12728862_10153520272954094_8421098214066882292_n

Vishakha Bharadwaj at Grazia Cover Girl Hunt 2016 red carpet

Vishakha Bharadwaj