Vrushali Gaurkar.

Vrushali Gaurkar, Miss TGPC 2016 Contestants

Vrushali Gaurkar, Miss TGPC 2016 Contestants