Oregon-Alexis Mather

Alexis Mather will represent Oregon at Miss America 2017

Oregon-Alexis Mather