Gifu-Haruka Yoshino

Haruka Yoshino is representing Gifu at Miss Universe Japan 2016

Gifu-Haruka Yoshino