Valya Valentina Kovalenko

Miss Israel 2018 Contestants

Valya Valentina Kovalenko