39. Anastasia Baktimirova

Miss Russia 2018 Contestants

39. Anastasia Baktimirova