16. KALIMANTAN TIMUR – Tasya Yaumil Amalia

Tasya Yaumil Amalia is representing KALIMANTAN TIMUR at Miss Indonesia 2016

16. KALIMANTAN TIMUR – Tasya Yaumil Amalia